Giới thiệu

Quy trình trang trí cổng chào, đường hoa tết

Khi quý khách có nhu cầu về trang trí cổng chào, đường hoa tết. Quý khách có thể gửi thông tin yêu cầu thiết kế, chúng tôi sẽ tiếp nhận thông tin, kiểm tra và lên ý thưởng phác khảo thiết kế

Kiến An khảo sát vị trí và tùy thuộc nhu cầu của Quý Khách rồi đưa ra báo giá. Sau đó nếu Quý Khách đồng ý chúng tôi sẽ thiết kế dựa trên mặt bằng của Quý Khách

Sau khi 2 bên thống nhất bản thiết kế và phương án thực hiện. Chúng tôi sẽ tiến hành Thi Công. Sau đó bàn giao và thực hiện việc bảo hành và bảo trì công trình theo thỏa thuận.

Các công trình đã thực hiện

MẪU CỔNG CHÀO TẾT ĐẸP 2023

Các đơn vị hợp tác

Đội ngũ của chúng tôi

Trần Mạnh Hùng
Trưởng nhóm thiết kế

Kiến trúc sư

Lý Gia Bảo
Giám đốc kinh doanh

Thạc sỹ kinh tế

Ngô Mỹ Hạnh
Chuyên viên Mareting

Cử nhân Đại học Kinh tế – tài chính
     

    Tin Tức